ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
การบริหารงานฝ่ายใดที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/11/2012
ปรับปรุง 15/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 288959
Page Views 375931
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เอกสารเประกอบการเรียน ครูวรรณี ทองกัน
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณี ทองกัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2558,14:40  อ่าน 363 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการปลูกพืชผักสวนครัว
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณี ทองกัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2558,14:38  อ่าน 1170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางวิลาด พรหมเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2558,01:41  อ่าน 1071 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ซ่อมเสริม
ชื่ออาจารย์ : นางวิลาด พรหมเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2558,01:40  อ่าน 6563 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2556,15:50  อ่าน 3544 ครั้ง
รายละเอียด..