ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เอกสารเประกอบการเรียน ครูวรรณี ทองกัน
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณี ทองกัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2558,14:40  อ่าน 1197 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาการปลูกพืชผักสวนครัว
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณี ทองกัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2558,14:38  อ่าน 2298 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางวิลาด พรหมเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2558,01:41  อ่าน 2232 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ซ่อมเสริม
ชื่ออาจารย์ : นางวิลาด พรหมเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2558,01:40  อ่าน 9980 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2556,15:50  อ่าน 7062 ครั้ง
รายละเอียด..