ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
การบริหารงานฝ่ายใดที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/11/2012
ปรับปรุง 11/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 301926
Page Views 394994
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนขนอมพิทยา ขนอม ขนอม 529501
2 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ ละอาย ฉวาง -
3 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ขอนหาด ชะอวด 075426011,075426004 หรือผู้ดูแลระบบ 083-3913563 ครูศจี เพิ่มพูล
4 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล ช้างกลาง ช้างกลาง 0-75755554
5 โรงเรียนบ้านหนองหว้าพัฒนาศึกษา เขาโร ทุ่งสง 0851238497
6 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 08 1891 8346
7 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม กุแหระ ทุ่งใหญ่ 075354063
8 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 0-7535-4165
9 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ 0-7547-0632
10 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ โมคลาน ท่าศาลา 0-7544-5328
11 โรงเรียนนบพิตำวิทยา นบพิตำ นบพิตำ 0-7530-7020
12 โรงเรียนวังหินวิทยาคม วังหิน บางขัน 08-0876-1850
13 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม ปากแพรก ปากพนัง 0-7538-6232
14 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา อินคีรี พรหมคีรี 075470320
15 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ควนเกย ร่อนพิบูลย์ 075-449022
16 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ขุนทะเล ลานสกา 075450508
17 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ เทพราช สิชล 075-466355
18 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง ควนชะลิก หัวไทร