ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
การบริหารงานฝ่ายใดที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/11/2012
ปรับปรุง 15/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 288937
Page Views 375909
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางประกอบ เพชรนุ้ย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกฤติยา ชัยณรงค์
ครู คศ.3

นางรังสิยา นรินทร์
ครู คศ.3

นางสารภี จินพันทัง
ครู คศ.3