ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
การบริหารงานฝ่ายใดที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/11/2012
ปรับปรุง 15/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 288928
Page Views 375900
โรงเรียนในสังกัด
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางชนิษฐา คงเคล้า
ครู คศ.3

นางเตือนหะทัย อำลอย
ครู คศ.2

นางพิสศรี บุญญานุรักษ์
ครู คศ.2

นายพรชัย อัจฉริยะปัญญา
ครู คศ.3

นายประภัทร รัตนพันธ์
ครู คศ.2

นางวรรณี ทองกัน
ครู คศ.2