ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวธารารัตน์ มีคำ
ครูผู้ช่วย

นายจตุพร เนินหนู
ครูอัตราจ้าง