ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
การบริหารงานฝ่ายใดที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/11/2012
ปรับปรุง 15/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 288932
Page Views 375904
โรงเรียนในสังกัด
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสำเนียง บุญรอด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวิมล เมืองแก้ว
ครู คศ.3

นางกิ้มจิ้ว รัตนานุกุล
ครู คศ.2