ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
การบริหารงานฝ่ายใดที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/11/2012
ปรับปรุง 15/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 288951
Page Views 375923
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปกาศิต บุญส่อง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมนตรี รุ่งเรือง
ครู คศ.3

นางสาวศิราณี ไมเด็น
ครู คศ.3

นายบุญธรรม ทองอนันต์
ครู คศ.2