ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
การบริหารงานฝ่ายใดที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/11/2012
ปรับปรุง 22/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 283432
Page Views 368160
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายบุญเศียร คงเคล้า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางละออ ชนกชนีกุล
ครู คศ.3

นางอรวรรณ เดชะราช
ครู คศ.2

อัคราจ้าง