ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
การบริหารงานฝ่ายใดที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/11/2012
ปรับปรุง 15/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 288933
Page Views 375905
คณะผู้บริหาร

นายอนันต์ รักษ์ศรีทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเด่นวัฒน สักคุณา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


ฝ่ายวิชาการ

นางกฤติยา ชัยณรงค์
ฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวศิราณี ไมเด็น
ฝ่ายบริหารงบประมาณ


ฝ่ายบุคลากร

นางสารภี จินพันทัง
ฝ่ายบริหารทั่วไป