ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและกลุ่มการเรียนของนักเรียน 1/63 (อ่าน 1200) 24 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 326) 24 มิ.ย. 63
ประกาศ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกคณิตศาสตร์ และ ชีววิทยา (อ่าน 276) 17 มิ.ย. 63
ประกาศ ร.ร. ช้างกลางประชานุกูล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าง (อ่าน 383) 11 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้า เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2563 (อ่าน 630) 02 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้า เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 346) 02 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้า เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นม ัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2563 (อ่าน 121) 02 มิ.ย. 63
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร (อ่าน 471) 08 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนช้างกลาง (อ่าน 409) 18 มี.ค. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนเดิม) ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา (อ่าน 382) 12 มี.ค. 63