รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนาตยา อินชนะ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนภัสสร วรรณวาส ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุธีดา วงษ์อักษร ที่ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 1 การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อประเพณีศรีนคร ในงานตลาดนัดวัดวัง
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับนายศรสุธา พงษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อประเพณีศรีนคร ในงานตลาดนัดวัดวัง
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนาตยา อินชนะ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ และตัวแทนแข่งขันระดับภาค ในรายการการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 จากงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนายศรสุธา พงษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อแรงบันดาลใจจากในหลวง รัชกาลที่ 9
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ในการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมงานมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 65
นายวิชัย สุขพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล #รับโล่รางวัล "ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔"
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 65