ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนช้างกลาง (อ่าน 94) 18 มี.ค. 63
ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนเดิม) ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา (อ่าน 101) 12 มี.ค. 63