ภาพกิจกรรม
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. โรงเรียนช้างกลางประชานุกูลได้มีการจัดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๔ และ ๕ เพื่อร่วมดำเนินการติดตามและแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2564,18:09   อ่าน 467 ครั้ง