ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองและมอบทุนการศึกษา
14  มกราคม 2536 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยมีผู้อำนวยการ วิชัย  สุขพันธ์ุ  ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายเด่นวัฒน  สักคุนา รองผู้อำนวยการ ได้ประชุม ชี้แจงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ เพื่อสร้างความมั่นใจในการดูแลนักเรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2563,22:05   อ่าน 351 ครั้ง