ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.12 ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลงาน OBEC AWARDS
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.12 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลงาน OBEC AWARDS แก่คณะครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล และโรงเรียนตระพังพิทยาคม โดยมีผู้เข้าอบรม 50 คน มีคณะวิทยากร ผอ. สันติกร รักสองหมื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนตระพังวิทยา และ คุณครูบุญเสริฐ  จันทร์ทิน ว่าที่่ร้อยครี  ศิริพงษ์  ศรีสุวรรณ จากโรงเรียนจุฬาภรณ์วิทยาลัย เป็นผู้ให้การอบรม
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2560,22:30   อ่าน 916 ครั้ง