ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
การบริหารงานฝ่ายใดที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/11/2012
ปรับปรุง 22/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 283403
Page Views 368131
โรงเรียนในสังกัด
ภาพกิจกรรม

เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรนักเรียน ม.1 และ ม.4 ภาคเรียน 1/60
( จำนวน 0 รูป / ดู 21 ครั้ง )
ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองรักเรียน ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 60 (9 พ.ค.60)
( จำนวน 0 รูป / ดู 27 ครั้ง )
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.12 ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลงาน OBEC AWARDS
( จำนวน 5 รูป / ดู 61 ครั้ง )
โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล จัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2560
( จำนวน 0 รูป / ดู 71 ครั้ง )
กิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ 59"
( จำนวน 4 รูป / ดู 71 ครั้ง )
ผอ.อนันต์ รักษ์ศรีทอง นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3 มาฝึกภาคสนามที่สนามเป้า อ.ร่อนพิบูล จ.นครศรีธรรมร
( จำนวน 4 รูป / ดู 81 ครั้ง )
กิจกรรมวันครูอำเภอช้างกลาง ณ โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
( จำนวน 5 รูป / ดู 71 ครั้ง )
ผอ.อนันต์ รักษ์ศรีทอง และคณะมาเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานในการให้ความสะดวกทางถนนในช่วงเทศกาลปีใ
( จำนวน 0 รูป / ดู 76 ครั้ง )
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ทำบุญตักบาตร และร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
( จำนวน 3 รูป / ดู 87 ครั้ง )
กิจกรรมการเข้าค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติการจิตวิทยาท
( จำนวน 0 รูป / ดู 102 ครั้ง )
กิจกรรมกีฬาภายในปี 59
( จำนวน 10 รูป / ดู 188 ครั้ง )
ผอ.อนันต์ รักษ์ศรีทอง เปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
( จำนวน 5 รูป / ดู 215 ครั้ง )