ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารอบรม 27 พย 61 79
รายชื่อนักเรียน 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 284
นโยบาย สพฐ ปี 60 ประกอบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 16.62 KB 120
อบรมเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 256
ตัวชี้วัดประเมินสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 654 KB 155
ตัวชี้วัดประเมินสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 230.17 KB 127
แนวทางรายงานสรุปโครงการ 57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 434.4 KB 163
เอกสารรายงานสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ตามแผยปี 56 Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 175
เอกสารประกอบการสรุปโครงการตามแผน ปี57 Word Document ขนาดไฟล์ 357.14 KB 217
เอกสารประกอบการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.27 MB 149
แผนปฏิบัติการปี 57 (Word) ปรับปรุง ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2 MB 175
หน้าปะสรุปโครงการและปฏิทินการจัดทำโครงการ 57 Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 211
เอกสารประกอบการเขียนโครงการ ปี 57 Word Document ขนาดไฟล์ 240.5 KB 2296
แผนปฏิบัติการประจำปี 56 ประกอบรายงานโครงการ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.95 MB 175
แผนปฏิบัติการประจำปี 56 223
คำสั่งฝ่ายบริหารงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 52.59 KB 1724
แผนปฏิบัติการประจำปี 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.27 KB 227
ปฏิทินกำหนดจัดทำแผนงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 227
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี 56 Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 290
แนวทางการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 229
งานแผนงาน
เอกสาร 2 แบบฟอร์ม ตัวอย่างการเขียน สรุป โครงการ ( 60 ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 745.33 KB 166
เอกสาร 1 รวมโครงการปรับแผน 59 (์NEW) RAR Archive ขนาดไฟล์ 594.05 KB 164
เอกสารแผนงานโครงการ ปี 58 ประกอบปรับโครงการปี 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.89 MB 98
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ตอน 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.27 MB 105
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ตอน 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.87 MB 120
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ตอน 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.27 MB 123