ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารอบรม 27 พย 61 3
รายชื่อนักเรียน 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 127
นโยบาย สพฐ ปี 60 ประกอบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 16.62 KB 54
อบรมเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 166
ตัวชี้วัดประเมินสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 654 KB 103
ตัวชี้วัดประเมินสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 230.17 KB 77
แนวทางรายงานสรุปโครงการ 57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 434.4 KB 111
เอกสารรายงานสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ตามแผยปี 56 Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 116
เอกสารประกอบการสรุปโครงการตามแผน ปี57 Word Document ขนาดไฟล์ 357.14 KB 163
เอกสารประกอบการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.27 MB 100
แผนปฏิบัติการปี 57 (Word) ปรับปรุง ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2 MB 124
หน้าปะสรุปโครงการและปฏิทินการจัดทำโครงการ 57 Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 155
เอกสารประกอบการเขียนโครงการ ปี 57 Word Document ขนาดไฟล์ 240.5 KB 2242
แผนปฏิบัติการประจำปี 56 ประกอบรายงานโครงการ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.95 MB 123
แผนปฏิบัติการประจำปี 56 176
คำสั่งฝ่ายบริหารงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 52.59 KB 1672
แผนปฏิบัติการประจำปี 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.27 KB 177
ปฏิทินกำหนดจัดทำแผนงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 179
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี 56 Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 242
แนวทางการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 182
งานแผนงาน
เอกสาร 2 แบบฟอร์ม ตัวอย่างการเขียน สรุป โครงการ ( 60 ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 745.33 KB 115
เอกสาร 1 รวมโครงการปรับแผน 59 (์NEW) RAR Archive ขนาดไฟล์ 594.05 KB 110
เอกสารแผนงานโครงการ ปี 58 ประกอบปรับโครงการปี 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.89 MB 52
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ตอน 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.27 MB 59
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ตอน 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.87 MB 71
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ตอน 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.27 MB 78