ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แนวทางการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 144
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี 56 Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 211
ปฏิทินกำหนดจัดทำแผนงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 152
แผนปฏิบัติการประจำปี 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.27 KB 154
คำสั่งฝ่ายบริหารงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 52.59 KB 1641
แผนปฏิบัติการประจำปี 56 153
แผนปฏิบัติการประจำปี 56 ประกอบรายงานโครงการ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.95 MB 83
เอกสารประกอบการเขียนโครงการ ปี 57 Word Document ขนาดไฟล์ 240.5 KB 2191
หน้าปะสรุปโครงการและปฏิทินการจัดทำโครงการ 57 Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 125
แผนปฏิบัติการปี 57 (Word) ปรับปรุง ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2 MB 97
เอกสารประกอบการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.27 MB 73
เอกสารประกอบการสรุปโครงการตามแผน ปี57 Word Document ขนาดไฟล์ 357.14 KB 119
เอกสารรายงานสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ตามแผยปี 56 Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 72
แนวทางรายงานสรุปโครงการ 57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 434.4 KB 66
ตัวชี้วัดประเมินสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 230.17 KB 50
ตัวชี้วัดประเมินสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 654 KB 77
อบรมเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 107
นโยบาย สพฐ ปี 60 ประกอบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 16.62 KB 10
รายชื่อนักเรียน 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 14
งานแผนงาน
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ตอน 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.27 MB 33
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ตอน 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.87 MB 33
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ตอน 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.27 MB 22
เอกสารแผนงานโครงการ ปี 58 ประกอบปรับโครงการปี 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.89 MB 23
เอกสาร 1 รวมโครงการปรับแผน 59 (์NEW) RAR Archive ขนาดไฟล์ 594.05 KB 60
เอกสาร 2 แบบฟอร์ม ตัวอย่างการเขียน สรุป โครงการ ( 60 ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 745.33 KB 52