ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารอบรม 27 พย 61 35
รายชื่อนักเรียน 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 200
นโยบาย สพฐ ปี 60 ประกอบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 16.62 KB 84
อบรมเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 207
ตัวชี้วัดประเมินสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 654 KB 123
ตัวชี้วัดประเมินสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 230.17 KB 95
แนวทางรายงานสรุปโครงการ 57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 434.4 KB 129
เอกสารรายงานสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ตามแผยปี 56 Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 140
เอกสารประกอบการสรุปโครงการตามแผน ปี57 Word Document ขนาดไฟล์ 357.14 KB 187
เอกสารประกอบการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.27 MB 118
แผนปฏิบัติการปี 57 (Word) ปรับปรุง ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2 MB 142
หน้าปะสรุปโครงการและปฏิทินการจัดทำโครงการ 57 Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 175
เอกสารประกอบการเขียนโครงการ ปี 57 Word Document ขนาดไฟล์ 240.5 KB 2265
แผนปฏิบัติการประจำปี 56 ประกอบรายงานโครงการ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.95 MB 141
แผนปฏิบัติการประจำปี 56 194
คำสั่งฝ่ายบริหารงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 52.59 KB 1694
แผนปฏิบัติการประจำปี 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.27 KB 199
ปฏิทินกำหนดจัดทำแผนงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 195
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี 56 Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 262
แนวทางการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 200
งานแผนงาน
เอกสาร 2 แบบฟอร์ม ตัวอย่างการเขียน สรุป โครงการ ( 60 ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 745.33 KB 136
เอกสาร 1 รวมโครงการปรับแผน 59 (์NEW) RAR Archive ขนาดไฟล์ 594.05 KB 132
เอกสารแผนงานโครงการ ปี 58 ประกอบปรับโครงการปี 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.89 MB 68
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ตอน 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.27 MB 77
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ตอน 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.87 MB 87
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ตอน 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.27 MB 95