ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารเผบแพร่
ประกัน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 20284
งานแผนงาน
เอกสาร 2 แบบฟอร์ม ตัวอย่างการเขียน สรุป โครงการ ( 60 ) RAR Archive ขนาดไฟล์ 745.33 KB 34110
เอกสาร 1 รวมโครงการปรับแผน 59 (์NEW) RAR Archive ขนาดไฟล์ 594.05 KB 34106
เอกสารแผนงานโครงการ ปี 58 ประกอบปรับโครงการปี 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.89 MB 34035
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ตอน 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.27 MB 34042
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ตอน 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.87 MB 34064
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ตอน 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.27 MB 34066
อื่นๆ
แผนพัฒน 63-65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 33987
รายชื่อนักเรียน 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 34327
นโยบาย สพฐ ปี 60 ประกอบการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 16.62 KB 34073
อบรมเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 34297
ตัวชี้วัดประเมินสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 654 KB 34090
ตัวชี้วัดประเมินสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 230.17 KB 34062
แนวทางรายงานสรุปโครงการ 57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 434.4 KB 34106
เอกสารรายงานสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ตามแผยปี 56 Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 34111
เอกสารประกอบการสรุปโครงการตามแผน ปี57 Word Document ขนาดไฟล์ 357.14 KB 34164
เอกสารประกอบการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.27 MB 34085
หน้าปะสรุปโครงการและปฏิทินการจัดทำโครงการ 57 Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 34153
เอกสารประกอบการเขียนโครงการ ปี 57 Word Document ขนาดไฟล์ 240.5 KB 36243
แผนปฏิบัติการประจำปี 56 ประกอบรายงานโครงการ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.95 MB 34117
แผนปฏิบัติการประจำปี 56 34161
คำสั่งฝ่ายบริหารงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 52.59 KB 35685
แผนปฏิบัติการประจำปี 56 RAR Archive ขนาดไฟล์ 540.27 KB 34553
ปฏิทินกำหนดจัดทำแผนงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 34167
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี 56 Word Document ขนาดไฟล์ 61 KB 34230
แนวทางการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 34168