ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารจัดทำแผนปฏิบัติการ
เอกสาร 01 เอกสารจัดทำแผนปฏิบัติการ 61 (โครงการเดิม)
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.91 MB
เอกสาร 02 มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน 4 มาตรฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.77 KB
เอกสาร 03 ราคาวัสดุครุภัณฑ์ประกอบการเขียนแผน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.7 KB
เอกสาร 04 ปก/สรุปหน้าโครงการ/
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.5 KB
เอกสาร 05 ความรู้การเขียนโครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.49 KB
เอกสาร 06 ปฎิทินทำแผน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34 KB
ฟอร์มโครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.05 KB
ข้อมูลทั่วไป
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.37 KB