ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
การบริหารงานฝ่ายใดที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/11/2012
ปรับปรุง 15/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 288939
Page Views 375911
โรงเรียนในสังกัด
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

 

สีประจำโรงเรียน         ม่วง-ขาว
            ม่วง  หมายถึง    สีแห่งความสุขุม  รอบคอบ
            ขาว  หมายถึง    สีแห่งความบริสุทธิ์  ยุติธรรม
            ความหมายรวม คือ  “  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสุขุม รอบคอบ บนรากฐานของ   ความบริสุทธิ์  ยุติธรรม

 
คำขวัญโรงเรียน           วิชาดี  มีจรรยา  กีฬามาตรฐาน  บริการชุมชน  
คติพจน์                         นตถิ    ปญญ   ษมา  อาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
ต้นไม้ประจำโรงเรียน     ต้นศรีตรัง