ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายสุมิตร (มิตร)
ปีที่จบ : 2530   รุ่น : รุ่น8
อีเมล์ : pureepark@pureepark.com
เว็บไซต์ : www.pureepark.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ภูรีภาค จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 33 ถนนรามอินทรา 46/1 กทม.

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 ก.ค. 2558,12:57 น.   หมายเลขไอพี : 180.183.98.152


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล