ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย อรุณ บริรักษ์ (อรุณ)
ปีที่จบ : 2528   รุ่น : ม.3
อีเมล์ : aroon_bb@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.logisticsbook.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Suppy Chain Biz Co.Ltd.
ตำแหน่ง : Managing Director
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 230 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 พ.ค. 2556,09:51 น.   หมายเลขไอพี : 124.120.6.65


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล