ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วาสนา นิสโร (ใหม่)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น : ม.6 รุ่น 22
อีเมล์ : wassana_nisro@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา
ตำแหน่ง : นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สำนักง านวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา

วันที่บันทึกข้อมูล : 25 มี.ค. 2556,12:34 น.   หมายเลขไอพี : 113.53.156.134


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล