ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย การสำเริง (นวย)
ปีที่จบ : 2526   รุ่น : 3
อีเมล์ : Amnuay_25100@hotmail.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหนางานการเงิน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 79 ม.16 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่บันทึกข้อมูล : 08 ก.พ. 2556,14:22 น.   หมายเลขไอพี : 61.7.214.20


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล